Twentse
Organisatie
Paramedie

Het aanspreekpunt voor en namens
de paramedie in twente.

gezond-koken
gezond-koken

Over ons

De Twentse Organisatie Paramedie (TOP) is een organisatie in oprichting, op dit moment samengesteld uit de Twentse Fysiotherapeuten Organisatie (TFO) , en Diëtist in Twente (DiT). De doelstelling is dat in de komende periode ook andere paramedische disciplines gaan deelnemen, zoals ergotherapie, oefentherapie en logopedie.

Met deze organisatie willen wij het aanspreekpunt zijn voor en namens paramedie in Twente. Landelijk en regionaal zijn er verschillende zorgvraagstukken, met TOP kunnen wij met mandaat van de achterban aansluiten bij overleggen over regionale zorg en ketenaanpakken.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI helpt mensen bij een gedragsverandering op alle leefstijlfactoren. Het is voor mensen met overgewicht of obesitas belangrijk om een gezonde leefstijl te bereiken en vooral te behouden. Op deze pagina leggen we uit wat een GLI inhoudt, voor wie het is en welke voorwaarden er zijn om een GLI vergoed te krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Wat is een GLI?

Een GLI is een traject waarin mensen coaching en begeleiding krijgen bij:

  • gezonde(re) voeding
  • gezonde eetgewoontes
  • meer gezondheidsvaardigheden
  • bewegen volgens de beweegnorm
  • stressreductie
  • bewustwording ongezonde gewoontes

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per GLI programma.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen.

  • Verzekerden met een BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
  • Verzekerden met een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Verzekerden met een BMI vanaf 30 (ook met ‘normale’ buikomvang). Voor de laatste groep geldt dat deze mate van overgewicht over het algemeen als obesitas gekwalificeerd wordt.

De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI duurt 2 jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele begeleiding door zorgverleners. Het aantal groepsbijeenkomsten en sessies voor individuele begeleiding verschilt per GLI programma.

Vergoeding

In de regio Twente worden vier erkende GLI’s aangeboden. Alle zorgverzekeraars vergoeden al deze programma’s vanuit de basis verzekering. Deelnemers hoeven geen eigen bijdrage te betalen.

Meer informatie over de programma’s vind je op hun websites van de GLI.

Aanbieders in Twente

Verspreid over Twente zijn er verschillende aanbieders die de erkende GLI’s aanbieden. Hier vind je het volledige overzicht zodat je een keuze kan maken welk programma qua locatie en mogelijkheden het beste bij je past.